Misja i wizja

Mądrzy, sprawni zdrowi to obraz uczniów Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu  Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Dbamy o harmonijny rozwój ciała i ducha. Celem naszym jest indywidualny i wszechstronny rozwój oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę.

Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to stosując różne techniki aktywnego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku odnaleźć tkwiący w nim „skarb” i rozwinąć go na miarę swoich możliwości.

Naszą szkołę opuszczają absolwenci, którzy:

 • umieją się uczyć i czerpać z tego przyjemność,
 • są przygotowani do nauki na wyższym poziomie kształcenia,
 • umieją korzystać z różnych źródeł informacji,
 • przyjmują odpowiedzialność za planowanie, organizowanie oraz ocenianie własnej nauki,
 • znają swoje słabe i mocne strony,
 • stosują otwartą komunikację,
 • umieją nawiązywać pozytywne relacje z innymi,
 • umieją wartościować i oceniać zachowania własne i innych,
 • potrafią współpracować w grupie,
 • dbają o zdrowie własne i innych,
 • potrafią wyciągać wnioski ze swoich sukcesów i porażek.