Misja i wizja

WIZJA SZKOŁY

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W JAROSŁAWIU

"Nie osiągniesz nowych szczytów idąc wydeptanym szlakiem” – Carlo Ancelotti

Szkoła musi być nowoczesna, dynamicznie rozwijająca się i ukierunkowana na stwarzanie optymalnych warunków umożliwiających godzenie zajęć sportowych z innymi zajęciami edukacyjnymi. Harmonijny rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny ucznia jest głównym celem pracy Szkoły i wszystkie działania podejmowane w placówce muszą służyć jego realizacji. Aby cel ten osiągnąć, konieczny jest:

 • odpowiedni dobór doświadczonej i profesjonalnej kadry nauczycielskiej i trenerskiej,
 • praca zespołowa nauczycieli i trenerów oraz efektywna współpraca ludzi i instytucji wspomagających szkołę.
 • dążymy do zorganizowania szkoły:
 • zapewniającej jakość procesu nauczania i uczenia się,
 • ukierunkowanej na rozwój talentów i osobowości sportowych,
 • szkolącej przyszłe kadry zawodnicze zasilające czołowe drużyny w Polsce i na świecie,
 • rozbudzającej cechy wolicjonalne tj. ambicje sportowe, zdrową rywalizację,
 • wspierającej prawidłowy rozwój emocjonalny młodych sportowców,
 • stosującej indywidualizację procesu dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczego,
 • zapewniającej opiekę i bezpieczeństwo młodych sportowców.

 

Priorytety:

 1. Zapewniać wysoki standard usług edukacyjnych.
 2. Organizować procesy edukacyjne umożliwiające uczniom godzenie nauki  z uprawianiem sportu.
 3. Dążyć do kształtowania kompetencji społecznych i obywatelskich.
 4. Pobudzać aktywność, kreatywność i przedsiębiorczość.

 

MISJA SZKOŁY

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W JAROSŁAWIU

"Nie osiągniesz nowych szczytów idąc wydeptanym szlakiem” – Carlo Ancelotti

Misją Szkoły jest, aby proponowane przez placówkę działania owocowały dobrymi wynikami uczniów na egzaminie maturalnym i sukcesami  w rywalizacjach sportowych na arenie krajowej i międzynarodowej. Chcemy rozwijać przyszłych sportowców, zaszczepić postawy aktywności, współpracy, innowacyjności i przedsiębiorczości, a także otwartości, wrażliwości na potrzeby innych oraz tolerancji. Pragniemy wychowywać w duchu patriotycznym i przygotowywać członków społeczeństwa obywatelskiego. Wspieramy działania prospołeczne, takie jak np. wolontariat, podejmowanie akcji ekologicznych, zdrowotnych i kulturowych. Zależy nam na tym, aby Szkoła cieszyła się uznaniem środowiska sportowego, była miejscem pożądanym dla utalentowanej sportowo młodzieży oraz kuźnią osobowości sportowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym.