Dziś 12 kwietnia Dzień Czekolady!

Szkoła

Dziś 12 kwietnia Dzień Czekolady!

Z czekoladą jest jak z życiem – nie poczulibyśmy w pełni jego słodkiego smaku, gdyby nie odrobina goryczy, której czasem musimy doświadczyć. (Joanne Harris, „Czekolada”)
Kochani Zapraszamy i zachęcamy do przesłania zdjęć w sytuacji, kiedy z błogością i namaszczeniem delektujecie się tym przysmakiem (alternatywa: czekolada na gorąco w kubeczku) któż chociaż od czasu do czasu nie ulega tym słabościom…

Dziękujemy za zaangażowanie.

Mierzymy wysoko i osiągamy cele

Szkoła

Mierzymy wysoko i osiągamy cele

SMSiaki na co dzień przed zajęciami w szkole rozwijają swoje umiejętności technik i strategii. To tworzy magiczny klimat wokół dyscypliny, która wspiera rozwój inteligencji i poprawia koordynację ruchową – w naszej szkole stawiamy na ciągły rozwój w czasach pandemii. Nad wszystkim czuwa Trener Mateusz Czernik, to dzięki niemu treningi przekształciły się w pasję.

Tymczasem każdy z naszych młodych adeptów spogląda na 89 Indywidualne Mistrzostwa Polski. Impreza odbywająca się w Hotel Arłamów trwała 3 dni i była transmitowana w Internecie, a finały można było śledzić w TVP Sport.

Dyrektorowi KAMILOWI DZIUKIEWICZOWI - bez jego wielkiego zaangażowania nie byłoby tak dużej imprezy na Podkarpaciu - gratulujemy organizacji !!!

Zmiana rachunku bankowego SMS Jarosław

Szkoła

Zmiana rachunku bankowego SMS Jarosław

PILNE!!!

ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W JAROSŁAWIU

Z  dniem 1 stycznia 2021 r, ulega zmianie numer rachunku bankowego dla Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego.
Prosimy aby wszelkie wpłaty dokonywać od 1 stycznia na konto:
27 8642 1201 2025 2101 3018 0003.

Zdalne nauczanie w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu

Szkoła

Zdalne nauczanie w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu

Od dziś wszyscy uczniowie zarówno Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego jak i Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu uczą się zdalnie. Ciągle staramy się doskonalić naszą pracę.

 • Dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej organizujemy możliwość uczestniczenia w konsultacjach lekcyjnych odbywających w świetlicy szkolnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 15:30 dla wszystkich, którzy tego potrzebują.
 • Pracujemy nad organizacją stacjonarnych konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych dla ósmoklasistów. Nie zostawimy ich bez wsparcia w tym bardzo wymagającym dla nich czasie.
 • Konsultacje dla uczniów klasy 4-8 Szkoły Podstawowej oraz uczniów Liceum Ogólnokształcącego po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem prowadzącym.
 • Nasza Pani Pedagog i wychowawcy klas robią wszystko, by pomóc uczniom i ich rodzicom- zarówno w edukacji jak i w radzeniu sobie z sytuacją. Razem poradzimy sobie ze wszystkim.

Dzień Edukacji Narodowej 2020

Szkoła

Dzień Edukacji Narodowej 2020

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa ustanowione 27 kwietnia 1792 roku. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela.

14 października 2020 roku w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W części oficjalnej glos zabrał Pan Dyrektor Kamil Dziukiewicz, który złożył serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękował za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń.

W części artystycznej  uczniowie z klas 1, 2 i 3 Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu pod kierunkiem Pani Joanny Osmyk, Pani Anny Gnat oraz Pani Katarzyny Jagusztyn, tańcem, śpiewem i wierszem wyrazili swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów.

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

Szkoła

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

W dniu 1 września 2020 r., odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego 2020/2021. Słowa powitania i życzenia do uczniów skierował Dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu.

Regulamin funkcjonowania Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu w czasie pandemii COVID-19

Szkoła

Regulamin funkcjonowania Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu w czasie pandemii COVID-19

Regulamin funkcjonowania Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu w czasie pandemii COVID-19, w oparciu o:
• ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.);
• ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.);
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.);
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. poz.410 ze zm.);
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. poz. 493 ze zm.);
• wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, zaburzenia węchu i smaku, problemy żołądkowo-jelitowe, gorączkę i inne objawy przeziębienia oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, zaburzeń węchu i smaku, problemów żołądkowo-jelitowych, gorączki oraz innych objawów przeziębienia.
3. Wszystkich wchodzących i opuszczających szkołę obowiązuje dezynfekcja rąk.
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do wyznaczonej przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem,
c) zachowanie dystansu od pracowników szkoły,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe i dezynfekcję rąk/rękawiczek).
5. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, zaburzenia węchu i smaku, problemy żołądkowo-jelitowe, gorączkę oraz inne objawy przeziębienia). Osoby te mogą przebywać tylko w wyznaczonych obszarach.
6. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z opiekunami ucznia.
7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, problemy żołądkowo-jelitowe, zaburzenia węchu i smaku lub inne objawy przeziębienia, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
Dziecko może pozostawać w izolacji pod opieką osoby dorosłej.
8. W sprawach administracyjnych wskazany jest kontakt telefoniczny (16)3000333 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej smsjaroslaw@gmail.com. Wszelkie wpłaty rodzice dokonują przelewem na podane konto.
9. W placówce obowiązują ogólne zasady higieny według wytycznych GIS.
10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
11. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) według wytycznych GIS.
12. W miarę możliwości zajęcia edukacyjne poszczególnych klas będą prowadzone w wyznaczonych salach. Mogą być również organizowane na świeżym powietrzu.
13. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (pluszaki, gry karciane, kostki Rubika, itp.).
14. Sale gimnastyczne, używany sprzęt sportowy oraz podłoga podlegają rygorom sanitarnym, zgodnym z wytycznymi GIS w zakresie użytkowania i dezynfekcji.
15. Dyrektor szkoły na czas epidemii ustala i upowszechnia:
- zasady korzystania z jadalni szkolnej,
- zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole,
- regulamin i zasady pełnienia dyżurów,
- zasady korzystania z obiektów sportowych.
16. Zasady, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 obowiązują wszystkich pracowników oraz rodziców, których dzieci będą korzystać z opieki lub zajęć w szkole.

Nabór uzupełniający

Szkoła

Nabór uzupełniający

Ostatni dzwonek! Jeżeli chcesz dołączyć do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu.
Trwa nabór uzupełniający do klas:

 • 1 Szkoły Podstawowej,
 • 2 Szkoły Podstawowej,
 • 3 Szkoły Podstawowej,
 • 4 Szkoły Podstawowej,
 • 5 Szkoły Podstawowej,
 • 6 Szkoły Podstawowej,
 • 7 Szkoły Podstawowej,
 • 8 Szkoły Podstawowej

oraz

 • 1 Liceum Ogólnokształcącego,
 • 2  Liceum Ogólnokształcącego,
 • 3 Liceum Ogólnokształcącego.

Chcesz wiedzieć więcej? 
Zadzwoń: 16 3000333

Możesz wypełnić formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej:
https://www.smsjaroslaw.pl/informacje/nabór