Dzień Edukacji Narodowej 2020

Szkoła

Dzień Edukacji Narodowej 2020

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa ustanowione 27 kwietnia 1792 roku. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela.

14 października 2020 roku w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W części oficjalnej glos zabrał Pan Dyrektor Kamil Dziukiewicz, który złożył serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękował za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń.

W części artystycznej  uczniowie z klas 1, 2 i 3 Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu pod kierunkiem Pani Joanny Osmyk, Pani Anny Gnat oraz Pani Katarzyny Jagusztyn, tańcem, śpiewem i wierszem wyrazili swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów.

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

Szkoła

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

W dniu 1 września 2020 r., odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego 2020/2021. Słowa powitania i życzenia do uczniów skierował Dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu.

Regulamin funkcjonowania Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu w czasie pandemii COVID-19

Szkoła

Regulamin funkcjonowania Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu w czasie pandemii COVID-19

Regulamin funkcjonowania Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu w czasie pandemii COVID-19, w oparciu o:
• ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.);
• ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.);
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.);
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. poz.410 ze zm.);
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. poz. 493 ze zm.);
• wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, zaburzenia węchu i smaku, problemy żołądkowo-jelitowe, gorączkę i inne objawy przeziębienia oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, zaburzeń węchu i smaku, problemów żołądkowo-jelitowych, gorączki oraz innych objawów przeziębienia.
3. Wszystkich wchodzących i opuszczających szkołę obowiązuje dezynfekcja rąk.
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do wyznaczonej przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem,
c) zachowanie dystansu od pracowników szkoły,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe i dezynfekcję rąk/rękawiczek).
5. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, zaburzenia węchu i smaku, problemy żołądkowo-jelitowe, gorączkę oraz inne objawy przeziębienia). Osoby te mogą przebywać tylko w wyznaczonych obszarach.
6. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z opiekunami ucznia.
7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, problemy żołądkowo-jelitowe, zaburzenia węchu i smaku lub inne objawy przeziębienia, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
Dziecko może pozostawać w izolacji pod opieką osoby dorosłej.
8. W sprawach administracyjnych wskazany jest kontakt telefoniczny (16)3000333 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej smsjaroslaw@gmail.com. Wszelkie wpłaty rodzice dokonują przelewem na podane konto.
9. W placówce obowiązują ogólne zasady higieny według wytycznych GIS.
10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
11. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) według wytycznych GIS.
12. W miarę możliwości zajęcia edukacyjne poszczególnych klas będą prowadzone w wyznaczonych salach. Mogą być również organizowane na świeżym powietrzu.
13. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (pluszaki, gry karciane, kostki Rubika, itp.).
14. Sale gimnastyczne, używany sprzęt sportowy oraz podłoga podlegają rygorom sanitarnym, zgodnym z wytycznymi GIS w zakresie użytkowania i dezynfekcji.
15. Dyrektor szkoły na czas epidemii ustala i upowszechnia:
- zasady korzystania z jadalni szkolnej,
- zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole,
- regulamin i zasady pełnienia dyżurów,
- zasady korzystania z obiektów sportowych.
16. Zasady, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 obowiązują wszystkich pracowników oraz rodziców, których dzieci będą korzystać z opieki lub zajęć w szkole.

Nabór uzupełniający

Szkoła

Nabór uzupełniający

Ostatni dzwonek! Jeżeli chcesz dołączyć do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu.
Trwa nabór uzupełniający do klas:

 • 1 Szkoły Podstawowej,
 • 2 Szkoły Podstawowej,
 • 3 Szkoły Podstawowej,
 • 4 Szkoły Podstawowej,
 • 5 Szkoły Podstawowej,
 • 6 Szkoły Podstawowej,
 • 7 Szkoły Podstawowej,
 • 8 Szkoły Podstawowej

oraz

 • 1 Liceum Ogólnokształcącego,
 • 2  Liceum Ogólnokształcącego,
 • 3 Liceum Ogólnokształcącego.

Chcesz wiedzieć więcej? 
Zadzwoń: 16 3000333

Możesz wypełnić formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej:
https://www.smsjaroslaw.pl/informacje/nabór

Dzień otwarty SMS Jarosław już w sobotę!

Szkoła

Dzień otwarty SMS Jarosław już w sobotę!

START już jutro 9️ maja 2️0️2️0️ r, godzina 1️1️:0️0️.

W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 przeprowadzimy dla Was Drodzy Rodzice i przyszli Uczniowie SMS Jarosław Dzień Otwarty on-line.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na live z budynku szkoły.

Link poniżej:

http://pod24.info/telewizja-pod24.html?slg=dzie%C5%84-otwarty-online-w-sms-jaros%C5%82aw&fbclid=IwAR2aJDstfunp2kz0AaD7TMVP3S0W2iqbDnCLc2KMf9JEYPMzSDRERt4faSc

Odpowiemy na Wasze pytania na temat naboru do naszej placówki na rok szkolny 2020/2021 podczas spotkania online z Dyrekcją Szkoły i kadrą.

Formularz zgłoszeniowy możesz wypełnić w wersji elektronicznej:
https://www.smsjaroslaw.pl/informacje/nabor/

START jutro godz.11:00!!!

#zostańwdomu
#dołączdoSMSJarosław

 

Dzień otwarty SMS Jarosław

Szkoła

Dzień otwarty SMS Jarosław

START 9️ maja 2️0️2️0️ r, godzina 1️1️:0️0️.

W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 przeprowadzimy dla Was Drodzy Rodzice i przyszli Uczniowie SMS Jarosław Dzień Otwarty on-line.

Szczegóły na plakacie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zadawania pytań na temat naboru do naszej placówki na rok szkolny 2️020/2021 do dnia 6️ maja 2️020 r.

Odpowiemy na Wasze pytania podczas spotkania online z Dyrekcją Szkoły i kadrą.

Pytania prosimy kierować na adres mail: smsjaroslaw@gmail.com lub telefonicznie: 16 3000333

Formularz zgłoszeniowy możesz wypełnić w wersji elektronicznej:
https://www.smsjaroslaw.pl/informacje/nabor/

#zostańwdomu
#dołączdoSMSJarosław

Rekrutacja

Szkoła

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do klas:

 • 1️ Szkoły Podstawowej,
 • 4️ Szkoły Podstawowej,
 • 1️ Liceum Ogólnokształcącego,
 • a także nabór uzupełniający do pozostałych klas.

Drodzy ósmoklasiści jesteśmy dla Was w rekrutacji elektronicznej Starostwa Powiatowego w Jarosławiu:
http://informator.starostwo.jaroslaw.pl

Możesz również wypełnić formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej:
https://www.smsjaroslaw.pl/informacje/nabor/

Chcesz wiedzieć więcej? 
Zadzwoń: 16 3000333

SMS wzorem dla innych. Uczą dzieci bez wychodzenia z domu

Szkoła

SMS wzorem dla innych. Uczą dzieci bez wychodzenia z domu

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, niezbędne stało się wprowadzenie rozwiązań umożliwiającym szkołom i placówkom działanie w zmienionych warunkach organizacyjnych, a także pracę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Sytuacja, w której obecnie się znajdujemy jest szczególna i wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji oraz współpracy. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie - mówi koordynator projektu w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, Beata Łuków.      W środę 25 marca br. weszły w życie nowe przepisy Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące zdalnego nauczania. Zgodnie z rozporządzeniem resortu realizowanie podstawy programowej poprzez taką formę nauki stało się właśnie obowiązkiem.

Kształcenie na odległość wymaga wykorzystania nowych narzędzi oraz stosowania zupełnie innych niż dotychczas metod nauczania.

Jako Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, mając na uwadze dobro naszych podopiecznych już we wtorek 24 marca br. podjęliśmy się nowatorskiej metody nauczania na odległość poprzez transmisje na żywo e-lekcji z budynku naszej szkoły. Było to ogromne wyzwanie dla nas wszystkich. Jest to nowa sytuacja zarówno dla nas – nauczycieli, jak i dla uczniów/ Jednak jednoczymy siły i działamy wspólnie. Przekazujemy naszym uczniom wiedzę, jak najlepiej potrafimy. I choć debiuty przed kamerami na początku nie były łatwe, to czego się nie robi dla naszych SMSiaków. Dostajemy sygnały od rodziców naszych podopiecznych, że dzieci czynnie korzystają z e-lekcji i chętnie wykonują zadania przez nas zadane.

E-lekcje uzupełniane są również zajęciami offline z wykorzystaniem dziennika elektronicznego, kart pracy, e-maila i dostępnych komunikatorów. Wzajemna współpraca i odpowiedzialne podejście do kształcenia na odległość, to klucz do efektywnego organizowania czasu uczniów w domu.

- Postanowiliśmy połączyć nauczanie offline z domu z nauczaniem online ze szkoły. Idealnie do naszej nowej idei pasuje szkolne motto "Nie osiągniesz nowych szczytów idąc wydeptanym szklakiem". My zmieniliśmy szlak i szukamy nowych rozwiązań, aby w tym ciężkim czasie pandemii koronawirusa rozwijać naszych uczniów - podkreślają wspólnie dyrektorzy Szkoły Mistrzostwa Sportowego, Kamil Dziukiewicz i Michał Cebula.

Uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu nie zaniedbują także sportu. Sportowcy trenują w domu i wykonują ćwiczenia zaplanowane przez trenerów poszczególnych sekcji.