Sport

Misja :

- Podnoszenie jakości szkolenia piłkarskiego w Polsce

- Wychowywać poprzez sport

- Rozwijanie sportowych pasji które mogą być początkiem profesjonalnego uprawiania piłki nożnej

Wizja :

„NIE OSIĄGNIESZ NOWYCH SZCZYTÓW JEŚLI BĘDZIESZ SZEDŁ WYDEPTANYM SZLAKIEM” CARLO ANCELOTTI

- Oparcie programu szkolenia na najlepszych wzorcach

- Budowanie odpowiednich warunków do nowoczesnego, kompleksowego i zindywidualizowanego szkolenia piłkarskiego z zachowaniem zasad fair play oraz edukacji szkolnej

Filozofia :

- Rozwój jednostki ponad wyniki drużyny

- Stawiamy na jakość a nie ilość

- Wychowanie dobrego człowieka

Cele :

- Wychowanie piłkarzy którzy mogliby rozpocząć karierę w klubach zagranicznych

- Stanie się wiodącą szkoła w Polsce jeśli chodzi o szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży

Wartości :

- Pasja

- Szacunek