Misja i wizja

Celem szkoły jest harmonijny rozwój ciała i ducha. Szkoła pragnie kształtować swych wychowanków w sferze intelektualnej, moralnej , fizycznej i społecznej tak, by jak najlepiej przygotować ich do życiowych zadań, wychować na dojrzałych, twórczych i odpowiedzialnych członków narodu, życia społecznego i obywateli Państwa Polskiego.

W efekcie podejmowanych działań stworzymy wzorzec młodego człowieka, który potrafi:

 • budować swój osąd rzeczywistości w oparciu o ogólnoludzkie wartości,
 • znajdować swoje miejsce w przemianach współczesnego świata,
 • sprawiedliwie oceniać postępowanie swoje i innych,
 • twórczo podchodzić do nauki i działania w samodzielnym życiu.

Nasza szkoła będzie:

 • efektywna i wymagająca,
 • atrakcyjna w procesie wielowymiarowego kształcenia,
 • wyróżniająca się w środowisku dobrą renomą,
 • ciesząca się zaufaniem uczniów i ich rodziców.

Model Absolwenta

Nasz absolwent:

 • dba o rozwój intelektualno-emocjonalny,
 • dba o rozwój fizyczny,
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,
 • posiada umiejętność zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania wiedzy,
 • umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć,
 • rozwija zainteresowania, talenty i pasje,
 • jest przygotowany do podjęcia nauki w kolejnym etapie kształcenia,
 • potrafi dotrzeć do swoich uczuć i radzić sobie z nimi,
 • wyraża siebie w sposób akceptowany społecznie,
 • umie zachować własną indywidualność,
 • jest wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych,
 • jest kulturalny,
 • docenia wagę więzi międzyludzkich,
 • z każdej swojej roli społecznej wywiązuje się w zadawalający jego i innych sposób,
 • umie współpracować w grupie.