Poloneza czas zacząć...

Poloneza czas zacząć…

Ten magiczny, jedyny i niepowtarzalny studniówkowy wieczór młodzież Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu przeżywała razem ze swoimi Koleżankami i Kolegami z Zespołu Szkół Innowacyjnych W tradycyjnym tańcu młodzież poprowadzili: Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego, pan Michał Cebula, Dyrektor Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego, pan Kamil Dziukiewicz oraz Dyrektor Zespołu Szkół Innowacyjnych, pan Łukasz Piś.

Jednym z ważnych gości był poseł Tadeusz Chrzan, który w tym symbolicznym i uroczystym dniu skierował do młodzieży życzenia fantastycznej zabawy studniówkowej.

Nasi licealiści swoje podziękowania, skierowane do Panów Dyrektorów, Nauczycieli, Trenerów, Rodziców rozpoczęli od filozoficznej refleksji księdza Józefa Tischnera, który napisał, że: „Człowiek, jak wszystko w przyrodzie, dojrzewa wtedy, gdy zaczyna przynosić jakiś owoc. (...) Żadne drzewo nie może owocować w izolacji od gleby i atmosfery.”

Nasi uczniowie podziękowali za spędzone cztery lata w SMS-owskiej społeczności, podkreślając wielką wartość przyjaźni, współpracy, oraz wielkiej sportowej rywalizacji, a także motywacji do kolejnych, czasem odważnych kroków, w myśl motta, które każdego dnia towarzyszyło im w murach naszej Alma Mater: „Nie osiągniesz nowych szczytów, jeśli będziesz szedł wydeptanym szlakiem.”

Nasi licealiści studniówkowe szaleństwo mają już za sobą. Teraz rozpoczęli odliczanie magicznych 100 dni do jednego z najważniejszych egzaminów – matury.

Licealistom życzymy wiele zapału, wytrwałości, wiary we własne siły, jak również odwagi, która doda skrzydeł i powodzenia w przygotowaniach do zbliżającego się wielkimi krokami egzaminu dojrzałości.