Zagłosuj na SMS Jarosław ! ᗯIᗴᒪKI ᑭᒪᗴᗷIՏᑕYT ᗴᗪᑌKᗩᑕYᒍᑎY ᖇOᘔᑭOᑕᘔᗴ̨TY

ᗯIᗴᒪKI ᑭᒪᗴᗷIՏᑕYT ᗴᗪᑌKᗩᑕYᒍᑎY ᖇOᘔᑭOᑕᘔᗴ̨TY
🎓Kolejny raz zostaną przyznane zaszczytne tytuły w największym 𝓹𝓵𝓮𝓫𝓲𝓼𝓬𝔂𝓬𝓲𝓮 𝓮𝓭𝔂𝓴𝓪𝓬𝔂𝓳𝓷𝔂𝓶
w naszym regionie i w całej Polsce.
🫂𝓟𝓻𝔃𝔂𝓳𝓪𝓬𝓲𝓮𝓵𝓾, zagłosuj na naszą przyjazną szkołę w kategorii sᴢᴋᴏʟᴀ ʀᴏᴋᴜ oraz na nauczycieli, których lubisz i cenisz.
🔎 ᴡʏʙɪᴇʀᴢ ᴋᴀᴛᴇɢᴏʀɪᴇ̨ i zagłosuj📲
🏫 ՏᘔKOᒪᗩ ᖇOKᑌ
🎓 ᑎᗩᑌᑕᘔYᑕIᗴᒪ KᒪᗩՏ I-III
🎓ᑎᗩᑌᑕᘔYᑕIᗴᒪ KᒪᗩՏ Iᐯ-ᐯIII
🎓ᑎᗩᑌᑕᘔYᑕIᗴᒪ ՏᘔKOᒪY ᑭOᑎᗩᗪᑭOᗪՏTᗩᗯOᗯᗴᒍ
💌 ᒪIᑕᘔYᗰY ᑎᗩ ᗯᗩՏᘔᗴ ᗯՏᑭᗩᖇᑕIᗴ
🫂 ᴅᴏʙʀᴢᴇ, ᴢ̇ᴇ ᴊᴇsᴛᴇśᴄɪᴇ !