Jarosławskie Pola Nadziejei

Bogatym jest nie ten, kto posiada, lecz ten co daje…
(Św. Jan Paweł II)
Uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu zaangażowali się w kwestę „Jarosławskie Pola Nadziei”. Celem tej szczytnej akcji jest pozyskanie funduszy na rzecz Domu Ulgi w Cierpieniu im. św. Jana Pawła II w Jarosławiu prowadzonego przez Fundację Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie“.
Naszym znakiem rozpoznawczym były żonkile – symboliczne kwiaty nadziei, wykonane przez dzieci i młodzież naszej szkoły.