SMS wzorem dla innych. Uczą dzieci bez wychodzenia z domu

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, niezbędne stało się wprowadzenie rozwiązań umożliwiającym szkołom i placówkom działanie w zmienionych warunkach organizacyjnych, a także pracę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Sytuacja, w której obecnie się znajdujemy jest szczególna i wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji oraz współpracy. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie - mówi koordynator projektu w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, Beata Łuków.      W środę 25 marca br. weszły w życie nowe przepisy Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące zdalnego nauczania. Zgodnie z rozporządzeniem resortu realizowanie podstawy programowej poprzez taką formę nauki stało się właśnie obowiązkiem.

Kształcenie na odległość wymaga wykorzystania nowych narzędzi oraz stosowania zupełnie innych niż dotychczas metod nauczania.

Jako Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, mając na uwadze dobro naszych podopiecznych już we wtorek 24 marca br. podjęliśmy się nowatorskiej metody nauczania na odległość poprzez transmisje na żywo e-lekcji z budynku naszej szkoły. Było to ogromne wyzwanie dla nas wszystkich. Jest to nowa sytuacja zarówno dla nas – nauczycieli, jak i dla uczniów/ Jednak jednoczymy siły i działamy wspólnie. Przekazujemy naszym uczniom wiedzę, jak najlepiej potrafimy. I choć debiuty przed kamerami na początku nie były łatwe, to czego się nie robi dla naszych SMSiaków. Dostajemy sygnały od rodziców naszych podopiecznych, że dzieci czynnie korzystają z e-lekcji i chętnie wykonują zadania przez nas zadane.

E-lekcje uzupełniane są również zajęciami offline z wykorzystaniem dziennika elektronicznego, kart pracy, e-maila i dostępnych komunikatorów. Wzajemna współpraca i odpowiedzialne podejście do kształcenia na odległość, to klucz do efektywnego organizowania czasu uczniów w domu.

- Postanowiliśmy połączyć nauczanie offline z domu z nauczaniem online ze szkoły. Idealnie do naszej nowej idei pasuje szkolne motto "Nie osiągniesz nowych szczytów idąc wydeptanym szklakiem". My zmieniliśmy szlak i szukamy nowych rozwiązań, aby w tym ciężkim czasie pandemii koronawirusa rozwijać naszych uczniów - podkreślają wspólnie dyrektorzy Szkoły Mistrzostwa Sportowego, Kamil Dziukiewicz i Michał Cebula.

Uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu nie zaniedbują także sportu. Sportowcy trenują w domu i wykonują ćwiczenia zaplanowane przez trenerów poszczególnych sekcji.