Komunikat w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych

W tym czasie kiedy działalność szkoły zostaje zawieszona uczniowie powinni pozostać w domach, unikając w szczególności przebywania w większych skupiskach ludzi.

Prosimy dni wolnych nie traktować jako okazji do odwiedzania galerii handlowych, sklepów i innych miejsc, w których gromadzi się większa ilość osób. Zaleca się przyjmowanie witamin oraz stosowanie „zdrowej” diety bogatej w warzywa i owoce. Wiemy, że dbanie o siebie, to najlepsza ochrona, a aktywność sportowa najlepiej podnosi odporność.

W związku z powyższym przygotowaliśmy tematykę edukacyjną i treningową do samodzielnej realizacji w domu. Zadania domowe, kilka konkursów w postaci „challengów” za które będziecie otrzymywać oceny. Najlepsi uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe.

W związku z brakiem możliwości trenowania naszej dyscypliny i kontynuowania przygotowań do zawodów prosimy o świadome i profesjonalne podejście do realizacji zadań. Do tej pory wykonaliśmy ciężką pracę i szkoda zaprzepaścić zbudowanej formy.

Na częste pytania: „co będzie z naszą formą?”, „jak będziemy teraz trenować?” odpowiadamy: nie są to ferie ani wakacje, dlatego dajemy gotowe zadania treningowe. Przez świadomą pracę kontynuujemy dążenie do CELU.

Gotowe plany treningowe i zadania edukacyjne będą od dziś publikowane na dzienniku elektronicznym w zakładce „zadania”.

Bardzo prosimy o odpowiedzialne podejście do tej nadzwyczajnej i trudnej sytuacji. Od tego, czy będziemy odpowiedzialni zależy zdrowie, a może także życie nasze i innych osób.