Wyjazd do Sejmu

17 grudnia 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu wraz z uczniami Szkoły Podstawowej w Świętem zwiedzali Sejm RP w Warszawie. Serdecznie dziękujemy Panu Posłowi Tadeuszowi Chrzanowi za zaproszenie do Sejmu.