Turniej - ,,Jeden z ośmiu"

W dniu 28 marca br. w Szkole Mistrzostwa Sportowego odbył się turniej ,,Jeden z ośmiu". Wzięli w nim udział uczniowie z klas od 4 do 7 (po dwie osoby z każdej z klas). Turniej wygrał Tomasz Grycko, uczeń klasy 6. Nagrodę (słuchawki) ufundowała Dyrekcja Szkoły Mistrzostwa Sportowego.
GRATULUJEMY  TOMKU !