Warsztaty dla rodziców

W Szkole Mistrzostwa Sportowego odbyły się warsztaty dla rodziców pt. "Komunikacja z dzieckiem – jak poznać i zrozumieć młodego człowieka". Spotkanie poprowadziła Pani Katarzyna Gołębiewska - certyfikowany coach.

Celem szkolenia była praca z rodzicami w małych grupach i przygotowanie rodziców do wprowadzenia bezprzemocowego sposobu komunikacji z dzieckiem.

Program szkolenia obejmował zarówno ukazanie psychologicznych przyczyn występowania określonych wzorców zachowań u dzieci, przekazanie wiedzy na temat elementów, działania oraz skutków zaburzeń cyklu komunikacyjnego z dzieckiem jak i sposobu prawidłowego budowania komunikatów w oparciu o ideę bezprzemocowego sposobu komunikacji oraz wskazanie zasad działania narzędzi wspierających relacyjność rodzica z dzieckiem.