Spotkanie z terapeutą

Adresatami tego spotkania byli trzecioklasiści, poprowadził je terapeuta ds. uzależnień Pan Kamilem Jaceczko, na co dzień związany z oddziałem w SP ZOZ w Jarosławiu.

Głównym celem zajęć było dostarczanie młodzieży odpowiednich i rzetelnych informacji na temat mechanizmów i szkodliwości uzależnienia od środków psychoaktywnych, alkoholu, nikotyny i sterydów, ukierunkowywanie jej na dokonywanie właściwych wyborów i podejmowania samodzielnych, racjonalnych decyzji, upowszechnianie informacji o możliwościach terapii i leczenia uzależnień.
Zaproszony gość i pasjonat sportu aktywizował młodzież poprzez zadawanie pytań, wspólne wyjaśnianie wątpliwych kwestii. Ponadto urozmaicał zajęcia rzeczywistymi przykładami z własnej pracy terapeutycznej