Warsztaty rozpoczęte!

 W Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu rozpoczął się cykl zajęć warsztatowych przewidziany dla klas IV -VII. Zajęcia prowadzone są przez panie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu - terapeutkę J. Starzecką oraz psychologa A. Śniegowską w obszarze przeciwdziałania ,,Przemocy fizycznej i psychicznej".

Głównym celem zajęć profilaktycznych było przeciwdziałać agresji i przemocy, wzbogacenie umiejętność poradzenia sobie w sytuacjach przemocowych oraz wsparcie procesu integracji i rozwoju relacji pomiędzy dziećmi biorącymi udział w zajęciach. Zajęcia umożliwiły wzrost poczucia bezpieczeństwa w grupie oraz pozwoliły doskonalić umiejętności współpracy.

Organizatorem warsztatów była Pani pedagog - Bożena Dziukiewicz.