"Dzień Języków Obcych" z udziałem Ambasadora SMS Jarosław Tomasza Hajto

Ten dzień zapadnie na długo w pamięci naszych uczniów. 27. września, po raz pierwszy, obchodziliśmy „Dzień Języków Obcych”. Swoją obecnością zaszczycił nas Ambasador Szkoły Mistrzostwa Sportowego, który świetnie mówi w języku polskim, niemieckim i angielskim, Tomasz Hajto.

Europa przed naszymi uczniami nie ma już żadnych tajemnic. Wyjątkowe prezentacje kultury państw Starego Kontynentu otworzyła Pani dyrektor – Agnieszka Skalska . Prawie wszyscy nasi podopieczni z gimnazjum i szkoły podstawowej przybliżyli zwyczaje panujące w krajach naszej części świata. Na wyróżnienie zasłużyła druga i trzecia klasa gimnazjum. – Bardzo się cieszymy, że w naszej szkole, w tym szczególnym dniu mógł być z nami Ambasador Tomasz Hajto. Ten wybitny piłkarz grał przecież w znakomitych polskich, niemieckich i angielskich klubach, dlatego kulturę i języki obce zna świetnie – powiedzieli zgodnie Michał Cebula i Kamil Dziukiewicz.

Z okazji Dnia Języków organizowane są w całej Europie liczne i różnorodne wydarzenia:  począwszy od imprez przeznaczonych dla dzieci i odbywających się z ich udziałem, poprzez specjalne programy radiowe i telewizyjne, kursy językowe oraz konferencje.

W ramach  obchodów 800 milionów Europejczyków z 47 państw, które w Radzie Europy reprezentowane są przez swoich  przedstawicieli,  kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków. Rada Europy w przekonaniu, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz  że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik  bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, podejmuje starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy.