Sukces uczniów SMS Jarosław w Międzyszkolnym Konkursie z Języka Angielskiego

SKonkurs języka angielskiegoukces uczniów SMS Jarosław w Międzyszkolnym Konkursie z Języka Angielskiego.
Maciej Lisowski – I miejsce, Aleks Kopcio- V- miejsce. Gratulacje.